همت و یاری خیریه همت و یاری با 2 اولویت تهیه جهیزیه و كمكهای درمانی برای خانواده های نیازمند تاسیس شده است و البته اگه کار خیر دیگه ای هم پیش اومد با همفکری دوستان بررسی میکنیم و ان شاءالله اقدام. این یادآوری هم ضروری است كه میزان كمكها اصلا مهم نیست و مهمترین موضوع "مشاركت" است. http://kheyeyeh.mihanblog.com 2018-10-19T02:55:52+01:00 text/html 2018-10-11T13:03:42+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی آبرومند است http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/17 <p><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="6">سلام و خداقوت</font></p><p><br><img class="rg_ic rg_i" name="bffHkexVKfVuxM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS-j3e30C1PqBnnOCWPwIQDiOgV8AnFplmq2e6DH2cMa2oylJXjQ" alt="Image result for ‫در مورد کار خیر سخنان امام خمینی‬‎" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" height="189" width="464"></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099" size="4">این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی آبرومند است</font> <font color="#330000" size="4">که متاسفانه به دلیل اعتیاد و ترک خانواده؛‌ نعمت سرپرستی پدر را ندارد.</font></font></p><font color="#330000" size="4"> </font><p><font color="#330000" size="4">حدود ۱۵ ماه قبل عقد کرده ولی بدلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه نتوانسته به خانه بخت برود.</font></p><font color="#330000" size="4"> </font><p><font color="#330000" size="4">مستاجر خانه ای کوچک در شرق تهران بوده اند که بدلیل ناتوانی از پرداخت اجاره مجموعه ودیعه آنها بابت اجازه توسط صاحب خانه تملیک و این خانواده در حال حاضر ماههاست که در خانه یکی از آشنایان زندگی می کنند.</font></p><font color="#330000" size="4"> </font><p><font color="#330000" size="4">همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس آبرومند با مبلغ&nbsp; ۶ میلیون تومان</font></p><font color="#330000" size="4"> </font><p><font color="#330000" size="4">همت کنید و #رسانه_مهربانی باشید لطفا</font></p><p align="center"><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></span></font></b></font></p><p><font color="#330000" size="4"><br></font></p><p><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></span></font></b></font><br><font class="text4"><b><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></span></font></b></font></p> text/html 2018-04-06T14:28:51+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri سرپناه برای خانواده ای که خانه شان سوخت http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/16 <div align="center"><font size="4"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/wgz4Ikc0iyYg/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwPxddhGFNn7grU8RZthwxjjOVQi575JIIh1Tz0nJA8vYBywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBn-0UZxytR9gNFpB-bY88lA,,/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C.jpg" alt="پیام را که به امام رساندم، اشکشان جاری شد" class="block wrapimg"><br></font></div><font size="4"><br></font><p><font size="4">سلام و خداقوت</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">این فراخوان برای تهیه سرپناه خانواده ای که یک ماه قبل خانه کوچکشان دچار آتش سوزی شده است.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">مددجو حدود ۲سال قبل ازدواج کرده و اکنون “یک دختر ۵ماهه” دارد و در حال حاضر با موتور کار می کند.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">مستاجر خانه ای کوچک و قدیمی حدود ۵۰ متر بوده اند؛ با ۳ میلیون ودیعه و اجاره ماهیانه۴۰۰هزار تومان.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">حدود یک ماه قبل بدلیل نشت گاز بخاری خانه دچار آتش سوزی می شود.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">در اثر آتش سوزی تقریبا تمام وسایل خانه از بین می رود؛ بخش عمده گچهای دیوارها و سقف اتاقها فرو ریخته؛ دربها و پنجره ها هم از بین رفته است.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">خانه هم بطور کلی نیاز به بازسازی دارد.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">حدود یک ماه است که #آواره و مستاصل شده اند.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">همت کنید تا بتوانیم خانه ای کوچک با حدود ۱۷ میلیون تومان برای این خانواده تهیه کنیم.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">بسم الله</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">لطفا #رسانه_مهربانی باشید</font></p><div align="center"><b><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770<br><br></span></span></font></b><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font class="text4"><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">شماره حساب:&nbsp;&nbsp; -------------------------------------------------------------------------</strong></font></p><p dir="rtl" style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"></strong><br></font></p><p style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"><span id="ctl00_MainContent_IBANSkin1_lblIBANValue" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;"><br></span></strong></font></p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"><span id="ctl00_MainContent_IBANSkin1_lblIBANValue" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;"><br></span></strong></font></span></span></font><img class="rg_ic rg_i" name="bffHkexVKfVuxM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS-j3e30C1PqBnnOCWPwIQDiOgV8AnFplmq2e6DH2cMa2oylJXjQ" alt="Image result for ‫در مورد کار خیر سخنان امام خمینی‬‎" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" height="189" width="464"></div> text/html 2018-02-11T22:43:06+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri امام رضا علیه السلام: هر کس گِرِه از کارِ مؤمنی بگشاید خداوند هم در قیامت، کار بسته او را می گشاید http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/15 <div align="center"><font size="5">شماره حساب های کمک کردن به هموطنان نیازمند به شرح زیر میباشد</font><br><br><br><br><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></span></font><br><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></span><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></span></font><br><font size="5"> </font></div> text/html 2018-02-10T20:31:57+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri کمک به خیریه برای یاری به هم وطنان کرمانشاهی http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/14 <div align="center"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">هموطن گرامی:</span></font></div><div align="center"><font size="6"> </font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"> شما می توانید کمکهای نقدی خود را جهت کمک به ساخت مسکن مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از طریق شماره حساب ذیل به حساب بانک رفاه واریز نمایید خیریه همت و یاری یا شماره حسابهای</span></font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"> ذیل به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد شعب بانک ملی واریز نمایید.</span> هم اکنون منتظر کمک های مردمی شما هستیم.</span></font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><img src="file:///C:/Users/BAHADOR/Desktop/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86/samandehi-min.png"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/23/1396082303500132112492904.jpg" class="img-responsive" alt="پنجمین گروه از مصدومان زلزله کرمانشاه وارد فرودگاه مهرآباد شد" height="512" width="471"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></font></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font><br><br><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">شماره حساب:&nbsp;&nbsp; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></p><p dir="rtl" style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"></strong>&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8">&nbsp;شماره سیبای – بانک ملی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;0110011001005</strong></font></p><p style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8">شماره شبا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span id="ctl00_MainContent_IBANSkin1_lblIBANValue" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;">IR60 0170 0000 0011 0011 0010 05</span></strong></font></p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"><span id="ctl00_MainContent_IBANSkin1_lblIBANValue" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;"><br></span></strong><br><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://bonyadmaskan.ir/images/FarmaneEmam_H100.png" alt="" style="margin: 5px;" height="206" width="458"><br></div> text/html 2018-02-10T13:55:54+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri برای نفس کشیدن یک مادر بیمار همت کنید http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/12 <p><font size="5">سلام و خداقوت</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">این فراخوان برای هزینه های سرسام آور یک مادر بیمار مبتلا به مشکلات شدید تنفسی است که درمان&nbsp;ایشان در طول سالهای متمادی هزینه های بسیار زیادی داشته است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">این مادر از حدود ۴سال گذشته بارها در بخش مراقبت های ویژه چند بیمارستان دولتی و خصوصی بستری شده است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">صرف نظر از ماهها بستری در بیمارستان،‌وخامت حال ایشان در بعضی ایام به حدی بوده است که قریب به ۲۰ ساعت در شبانه روز از اکسیژن کمکی برای تنفس استفاده می کردند.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">از حدود یک ماه قبل به تشخیص پزشکان ریه ایشان آب آورده&nbsp; و طی یک دوره دارویی سنگین امید است که درمان گردد.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">تاکنون حدود ۱۴ میلیون تومان هزینه درمان و البته با تشخیص فوق تخصص ریه یک دستگاه بای پپ به مبلغ ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز مورد نیاز ایشان است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">همت کنید بتوانیم حداقل<strong><span style="color: #ff0000;"> ۱۴ میلیون تومان</span></strong> هزینه های درمان ایشان را جبران کنیم.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">بسم الله</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: #ff0000;"><strong>تذکر مهم</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5">در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد</font></p><font size="5"> </font> text/html 2018-02-09T17:05:41+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri صندوق “زیارت” تشکیل شد http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/11 <p style="text-align: center;"><font size="4"><strong><span style="color: #008000;">امام صادق(علیه السلام) :</span> </strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">در روز قیامت نیست کسى، مگر آنکه آرزو کند زائر امام حسین(علیه السلام) مى بود به واسطه اکرامى که خداوند متعال بر زوار امام حسین(علیه السلام) مى کند</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">سلام و خداقوت</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;کارگروه”نذرفرهنگی” در خیریه همت و یاری شکل گرفت.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">یکی از اهداف این کارگروه برگزاری دوره های زیارتی با اولویت خانواده های نیازمند است. <br></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">با توجه به <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://fa.tabrizi.org/1392/08/30/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%84%D8%A7/">آثار گسترده معنوی و مادی زیارت عتبات عالیات و مشاهد مشرفه</a> و همچنین استقبال گسترده مخاطبان و برخی خیرین گرامی برای درنظرگرفتن بخشی خاص درخیریه برای توسعه این اقدام، طرح اولیه تشکیل صندوق “زیارت” به تصویب هیئت امنای خیریه همت ویاری&nbsp; رسیده وبه استحضار اعضای گرامی می رسد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;"><strong>اعتبار صندوق</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">اعتبار این طرح <span style="color: #0000ff;"><strong>صرفا</strong></span> از محل کمک خیرین و داوطلبین گرامی مشارکت کننده در این طرح جمع آوری و ایجاد می شود و ارتباطی با سایر منابع موضوعه خیریه همت ندارد. لذا خیرینی که تمایل دارند در این طرح یعنی اختصاص تسهیلات جهت اعزام زایران به عتبات عالیات و مشاهد مشرفه سهیم شوند می توانند مبالغ مدنظر خود را به حساب معرفی شده در ذیل واریز نمایند.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><strong><span style="color: #ff0000;">شماره حساب ویژه طرح</span></strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">حساب نذرفرهنگی خیریه همت ویاری نزد بانک رفاه&nbsp; به شماره کارت <span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span>&nbsp; و شماره شبا&nbsp; IR <span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></span> می باشد.</font></p><font size="4"></font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;"><strong>فرآیند اقدام</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">تسهیلات و اعتبارات این صندوق به افراد معرفی شده که امکان دسترسی و تحقیق درباره آنها وجود داشته باشد اعطا خواهد شد. سازوکار اجرایی نظارت بر حسن اجرای این طرح و مدارک مورد نیاز جهت دریافت این تسهیلات به داوطلبان و افراد معرفی شده ارائه خواهد شد. همچنین از افراد معرفی شده ضمانت های مورد نیاز جهت تحقق سفر و همچنین عندالاستطاعه بازگشت بلند مدت این اعتبارات اخذ خواهد شد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><strong><span style="color: #0000ff;">و الحمدلله رب العالمین</span></strong></font></p><font size="4"> </font> text/html 2018-02-09T16:53:16+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri دست این زمین خورده را بگیرید http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/10 <p><font size="5">سلام و خداقوت</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">این فراخوان برای کمک ضروری به خانواده ای مستاصل است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">پدر خانواده از کارافتاده و مادر خانه دار و بیمار است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">بدلیل مشکلات فراوان و متراکم سالهای اخیر خانه محقر ایشان در آستانه توقیف از سوی بانک است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">برای حل مشکلات و تسویه فوری برخی بدهی ها و اقساط بانک نیازمند ده میلیون تومان یاری هستند.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">لطفا همت کنید و رسانه مهربانی باشید</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: #ff0000;"><strong>تذکر مهم</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5">در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد</font></p><font size="5"> </font> text/html 2018-02-02T16:37:00+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri فراخوان 8 بهمن1396 تهیه هزینه ترخیص بیمار نیازمند http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/4 <font size="5">سلام خداقوت </font><img id="drfthwlargvlwmcsbrgw" style="cursor:pointer" alt="" src="https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=14586&amp;p=lznbaodsfujyukaqkzoe"><p><font size="5">این فراخوان برای پرداخت هزینه درمان و ترخیص یک بیمار نیازمند است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">این مادر پیر مبتلا به دیابت و فشار و چربی خون بالاست.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">چند بار سکته کرده است و در ۶ ماه اخیر سه بار در بیمارستان بستری شده است.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">آخرین باری که بستری شده اند حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صورتحساب بیمارستان بوده که با قرار دادن مدارک شناسایی بیمار را ترخیص کرده اند.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">همت کنید برای پرداخت هزینه های ترخیص این بیمار نیازمند</font></p><p align="center"><font size="5"><br></font></p><p align="center"><font size="5"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span><br><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5"><span style="color: #ff0000;"><strong>تذکر مهم</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5">در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><font size="5"> </font> text/html 2018-02-02T16:14:44+01:00 kheyeyeh.mihanblog.com mohsen mazaheri کمک به خیریه برای یاری به هم وطنان کرمانشاهی http://kheyeyeh.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><img id="drfthwlargvlwmcsbrgw" style="cursor:pointer" alt="" src="https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=14586&amp;p=lznbaodsfujyukaqkzoe"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">هموطن گرامی:</span></font></p><div align="center"><font size="6"> </font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"> شما می توانید کمکهای نقدی خود را جهت کمک به ساخت مسکن مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از طریق شماره حساب ذیل به حساب بانک رفاه واریز نمایید خیریه همت و یاری یا شماره حسابهای</span></font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"> ذیل به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد شعب بانک ملی واریز نمایید.</span> هم اکنون منتظر کمک های مردمی شما هستیم.</span></font><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><img src="file:///C:/Users/BAHADOR/Desktop/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86/samandehi-min.png"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/08/23/1396082303500132112492904.jpg" class="img-responsive" alt="پنجمین گروه از مصدومان زلزله کرمانشاه وارد فرودگاه مهرآباد شد" height="512" width="471"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره کارت :</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">5894631539930057</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">شماره شبا:</span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA">IR800130100000000204103770</span></font></span></font><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font></div><div align="center"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font><br><br><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">شماره حساب:&nbsp;&nbsp; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></p><p dir="rtl" style="text-align: left;"><font size="5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteForeColor-8"></strong>&nbsp;</font></p><br><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"><font size="6"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family: iransansweb;" lang="FA"></span></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://bonyadmaskan.ir/images/FarmaneEmam_H100.png" alt="" style="margin: 5px;" height="206" width="458"><br><br></div>